Yoga voor bekken(bodem)

i.s.m. bekkenfysiotherapeut Klazien Jansma.

Door het versterken van buik- en bekkenspieren kunnen veel rugklachten en (chronische) bekkenpijn (bekkeninstabiliteit) verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Het kunnen aanspannen én ontspannen van de bekkenbodemspieren kan ongewenst urineverlies (stressincontinentie) voorkomen of helpen genezen. Overigens heeft 1 op de 3 vrouwen last van stressincontinentie. Getrainde bekkenbodemspieren ondersteunen en ontlasten de wervelkolom.

Je kunt je alvast opgeven in overleg plannen we 3 data. De kosten voor de 3 lessen bedragen € 70,00.
Ervaring met yoga is niet nodig.

 

Opgeven of meer informatie:

Yogadocent Rita Vos
info@ritavos.nl
Telefoon 06 2 69 69 123

  

U bent vergeten de aanhef in te vullen

U bent vergeten uw voornaam in te vullen

U bent vergeten uw achernaam in te vullen

U bent vergeten het telefoonnummer in te vullen of een ongeldig telefoonnummer (geen streepje in telefoonnummer plaatsen svp)

U heeft geen of een onjuist e-mail adres ingevuld!

Neem het getal over uit het plaatje (i.v.m. spam)
Nieuwe combinatie aanvragen Ongeldige invoer (verkeerd getal ingevuld)

U moet de voorwaarden nog accepteren

Algemene Voorwaarden

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders en- of website.
Het Cursusgeld dient vooraf contant te worden betaald.
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Studio21 zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Restitutie voor gemiste bijeenkomsten is niet mogelijk.
Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden.
Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan.
Deelname aan één van de lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Yoga Studio21 behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
Yoga Studio21 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via het telefoonnummer 06-2 69 69 123

yogales logo onder

    P r o e f l e s   v o l g e n ?   B e l    0 6 - 2  6 9  6 9  1 2 3