Aanmelden Hatha yoga

Met onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor Yoga bij Yoga Studio21.
Bij aanmelding gelden de onderstaande algemene voorwaarden.
Na aanmelding krijgt u bericht van plaatsing en mocht de door u gewenste tijd vol zitten krijgt u zo mogelijk een ander voorstel van mij.

U bent vergeten de aanhef in te vullen

U bent vergeten uw voornaam in te vullen

U bent vergeten uw achernaam in te vullen

U bent vergeten het telefoonnummer in te vullen of een ongeldig telefoonnummer (geen streepje (-) in telefoonnummer plaatsen svp)

U heeft geen of een onjuist e-mail adres ingevuld!

U kunt hier uw voorkeur aangeven

U moet de voorwaarden nog accepteren

Neem het getal over uit het plaatje (i.v.m. spam)
Nieuwe combinatie aanvragen Ongeldige invoer (verkeerd getal ingevuld)

Algemene Voorwaarden

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders en- of website.
Het Cursusgeld dient vooraf contant te worden betaald.
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Studio21 zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. In overleg is het mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden.
Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden.
Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan.
Deelname aan één van de lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Yoga Studio21 behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
Yoga Studio21 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via het telefoonnummer 06-2 69 69 123

    P r o e f l e s   v o l g e n ?   B e l    0 6 - 2  6 9  6 9  1 2 3